ScaleHQ Solutions

Ako testujete performance vášho software?

Otestujeme výkonnosť vášho riešenia. Pomôžeme vám zanalyzovať a vyladiť vašu aplikáciu. Realizujeme profesionálne performance testy a poradenstvo. Sme software architekti a testeri, ktorí pôsobia v oblasti IT dlhé roky. Máme skúsenosti z mnohých komplexných projektov. Ako autori performance-testovacieho nástroja Scale HQ vám prirodzene vieme poskytnúť to najlepšie.

Performance testy a analýza

Pod akou záťažou vaše riešenie dokáže korektne fungovať, je častokrát podcenená téma, ktorú je potrebné detailne analyzovať, najlepšie už v počiatočných fázach projektu. Môže to byť práve výkon, ktorý bude rozhodujúcim faktorom k úspechu vášho projektu alebo produktu. Napriek tomu, nikdy nemusí byť neskoro overiť výkonnosť už existujúceho, produkčného prostredia. Vykonáme vám distribuované performance testy vášho riešenia pre ľubovoľnú záťaž, z rozličných lokácií sveta, s úplnou customizáciou simulácie. Vieme vám jednoducho poskytnúť vlastný testovací nástroj 7203351015.

Performance je naša primárna oblasť, ktorej sa dlhodobo venujeme. Zmeňte svet vášho performance testovania prostredníctvom našich nadštandardných služieb.

Automatizované testy

Neoddeliteľnou súčasťou každého väčšieho projektu by mali byť automatizované testy. Pripravíme a vykonáme vám automatizované testy pre WPF aplikácie, webové riešenia, databázy alebo ich kombináciu. Je možné automatizovať user interface, ako aj business logiku, automatizujeme testovanie aplikácií pre desktopy, mobilné a dotykové zariadenia. V rámci automatizácie testovania vieme aplikovať rozpoznávanie textu a obrazu, pokiaľ to náročnosť riešenia vyžaduje. Vzhľadom na to, ako rýchlo sa vyvíja oblasť automatizácie testovania, sa stretávame s tými najväčšími technickými výzvami.

Služby

Testovanie ako služba

Častokrát nie je vyhovujúce zaťažovať developerov testovaním a pokiaľ nechcete zamestnávať testerov, môžete urobiť krátkodobý outsourcing a jednoducho uvidíte ako výrazne sa zvýši kvalita vášho softwaru. Poskytneme vám službu manuálneho testovania aplikácií a to aj na developerskej úrovni. Ak je to potrebné, testeri si vedia preštudovať zdrojový kód a zistiť o danom riešení čo najviac informácií; vedia sa tak ľahko prispôsobiť programátorom a analytikom, čo zefektívni ich vzájomnú komunikáciu. Pripravíme vám konkrétne testovacie scenáre, či vykonáme exploratívne testy na základe bohatých skúseností z doterajších projektov.

Testing konzultácie

Pripravíme vám testovaciu metodiku a nástroje, zadefinujeme a vyladíme potrebné procesy vo firme tak, aby životný cyklus vývoja softwaru prebiehal u vás optimálne. Prirodzene, všetko prispôsobíme vašim požiadavkám. Firmu a procesy je potrebné vnímať z mnohých perspektív - z pohľadu jednotlivých ľudí a ich rolí, ako aj z pohľadu riadenia, obchodu, a samozrejme z pohľadu zákazníka. Je dôležité dokonale pochopiť potreby všetkých zúčastnených strán.

Testovanie

 • Používame state-of-the-art technológie pre prípravu, vykonanie, monitorovanie a reportovanie testov.
 • Vykonáme analýzu vášho rieÅ¡enia, identifikujeme úzke hrdlá a poskytneme odporúčania a optimalizácie.
 • VaÅ¡e rieÅ¡enie nemusí byÅ¥ verejne dostupné, vieme vykonaÅ¥ performance testy aj interne, on-site.
 • Pripravíme vám automatizované testovacie skripty a dáta, pričom jednotlivé testy môžete pohodlne realizovaÅ¥ vy.
 • Robíme testovanie a konzultácie aj mimo rámca performance a automatizácie.
 • Vytvárame si dlhodobé, kvalitné a profesionálne vzÅ¥ahy s naÅ¡imi klientmi.

O nás

Nepatríme len medzi nadšencov pre nové technológie a výzvy, ale považujeme sa zároveň za expertov a profesionálov. Hovoria za nás dlhoročné skúsenosti, projekty a referencie.

Sme autori (707) 427-4939 riešenia, ktoré dokáže urobiť scale-out aplikácií ako Gatling a JMeter a vykonať tak elegantne a pohodlne aj výkonovo extrémne náročný performance test. Naviac Scale HQ vie bežať na Windows, Linux a Mac OS, v skratke:

 • Ľubovoľný operačný systém, ľubovoľný počítač, ľubovoľná cloud platforma.
 • Scale-out pre Gatling a JMeter tooly ktoré patria medzi najpoužívanejÅ¡ie.
 • Prehľadný a jednoduchý monitoring testovacích prostredí a bežiacich testov.
 • Pre-processing testovacích skriptov a dát.
 • Reporting a zdieľanie výsledkov.

Kto sme

Peter Å ulek
Michal Farkaš

Kontakt

Informácie info@scalehq.sk
Sales / Obchod sales@scalehq.sk
ScaleHQ Solutions s.r.o. Klincová 37 Bratislava 821 08 IČO: 50922319 DIČ: 2120532106