logo sklepu transcomm
Wyszukaj
fraza wystêpuj±ca w:
tematyka:
producent:
cena od:
   
cena do:
waluta: 
Producenci
Wydruk oferty

Wydrukuj ca³± nasz± ofertê w
jednym z poni¿szych formatów

  

Wspó³praca

Zapraszamy do wspó³pracy sklepy modelarskie.

Je¶li chcia³by¶ nawi±zaæ z nami wspó³pracê skontaktuj siê.

Facebook
Twój koszyk
  liczba produktów: 0 
  warto¶æ: 0,00 PLN
Twoja przechowalnia
  liczba produktów: 0  
  warto¶æ: 0,00 PLN
Aktulno¶ci
Nowo¶ci Hobby Master ju¿ w sprzeda¿y!

Szczególnie polecamy polskiego mig-a 17 (LIM-5) oraz Achillesa 1. Dyw. Pancernej w skali 1/72 plus AH-64D oraz Zero, Bf-109E i Fw-190A w skali 1/48.

11 pa¼dziernika 2018  
Dragon Armor wyprzeda¿!

Pojawi³o siê du¿o modeli Dragona w super cenach - szczególnie polecamy 60343, 60430, 60654, 60656, 60598, 60664

21 wrze¶nia 2018  
Artitec - nowa firma w ofercie pojazdów 1:72

Do oferty wprowadzamy nowego producenta modeli gotowych ARTITEC Modele te charakteryzuj± siê najwy¿sz± jako¶ci± wykonania oraz malowania. Wykonane s± z ¿ywicy w skali 1:72. W komplecie nie ma gablotki (modele s± przykrêcone do kartonowego opakowania). Wygl±daj± jak waloryzowane modele wykonane przez modelarzy! Gor±co polecamy!

22 sierpnia 2018   6064199879
1/200 LOT Boeing 737-8 MAX ju¿ w sprzeda¿y!

Jest ju¿ dostêpny d³ugo oczekiwany Boeing 737-8 MAX z InFlight200 !

6 sierpnia 2018  
Nowo¶ci CORGI ju¿ w sprzeda¿y!

Szczególnie polecamy: Curtiss Hawk; Gladiator; Bf-109; P-51D; Eurofighter; Chinook oraz 1/48 Fokker DR1 i Electric Lightning F.6

21 czerwca 2018   3068582908
Lista ¿yczeñ

Jakie produkty chcia³by¶ aby pojawi³y siê w naszej ofercie

Nowo¶ci
Altaya
Artitec
Aviation 72
Corgi
Dragon Armor
Easy Model
Falcon Models
Forces of Valor
Gemini Jets
Herpa
Hobby Master
JC Wings
Model Collect
Oxford
Phoenix
PMA
SCHUCO
SkyMax Models
War Master
Wings of the Great War
Wszelkie uwagi, sugestie i spostrze¿enia dotycz±ce naszej strony oraz informacji
zamieszczonych na niej prosimy kierowaæ na adres: sklep@transcomm.pl
ostatnia aktualizacja oferty: 2018-10-11 12:18:58
© 2004-2018 Transcomm