Pañstwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wroc³awiu
 
 
 
 
323-229-5722
(262) 492-8271
6147882819

Aktualno¶ci

 

Index contents

 
 

Badania Laboratoryjne

6043726177

Promocja Zdrowia

Laboratorium Mikrobiologiczne

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

nagyagite

Szczepienia Podró¿nych

DOPALACZE

Dy¿ury Grzyboznawców

Badanie Wody - Laboratoria

Meldunki Epidemiologiczne

Cennik Badañ

2282469068

Zamówienia Publiczne

Oferty Pracy w WSSE

 
 
URZ¡D PAÑSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNO¦CI
- ORGANIZACJA URZÊDU
- KARIERA
- KONTAKT
- G£ÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNO¦CI
- BIP