Wczesne wspomaganie rozwoju - autyzm

Nasza placówka proponuje szeroką gamę bezpłatnych zajęć terapeutycznych dla małych dzieci z autyzmem lub zagrożonych występowaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Proponujemy zajęcia indywidualne oraz w małych grupach.

Więcej informacji na temat wczesnego wspomagania rozwoju...

Przedszkole dla dzieci
z autyzmem

Do przedszkola uczęszczają dzieci z autyzmem, od 3 roku życia do podjęcia obowiązku szkolnego. W placówce realizowane jest również roczne przygotowanie przedszkolne.

Więcej informacji o przedszkolu dla dzieci z autyzmem ...

Ośrodek dla dzieci
z autyzmem

Jest niepubliczną placówką kształcenie specjalnego, w której dzieci i młodzież a autyzmem (w wieku od 6 do 25 lat) objęte terapią realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

347-324-0615

Aktualności

Jedz testuj wspieraj.

01.07.2016r

Konkurs kolarski. Jedziemy wesprzeć Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

2512033920

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2 kwietnia 2016

13.04.2016r

Dzieci, młodzież i terapeuci z przedszkola i ośrodka wzięli udział w akcji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

(240) 719-1054
Achiwum aktualności

Autyzm - Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Strona jest poświęcona działalności Szczecińskiego Stowarzyszenia Pomocy Autystom, które jest organem prowadzącym Specjalnego Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Razem” oraz Przedszkola dla dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Pod patronatem Stowarzyszenia działa również punkt konsultacyjno-poradniany dla rodzin i dzieci z autyzmem, w którym diagnozowane są dzieci ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Specjaliści zajmują się również poradnictwem w zakresie terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000099659

Specjalny Dzienny Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjno-
Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży
z Autyzmem "RAZEM"

Szczecin, ul. Tkacka 55
tel/fax 91 46 13 205

Przedszkole "Słoneczna Dolina"

ul. Staromłyńska 18
70-561 Szczecin
tel./fax 91 813 72 52
tel. kom. 519 780 870
OPP Gryf Gryf Fundacja Auchan UE PFRON Rotary Szczecin Port Szczecin